Over Hulpmiddelaar


Hulpmiddelaar is een dienst van Veilig Thuis Verpleegkundig Team B.V.. Hulpmiddelaar geeft medewerkers van zorgorganisaties gemakkelijk en betaalbaar toegang tot nieuwe en innovatieve hulpmiddelen. De dienst vormt zo de brug tussen leverancier en zorgmedewerker.

 

Veilig Thuis Verpleegkundig Team B.V.

Veilig Thuis Verpleegkundig Team B.V. (hierna: Veilig Thuis) heeft drie labels: Verpleegkundig Team, Personenalarmering en Hulpmiddelaar. Veilig Thuis voorkomt dat zorgorganisaties, maar ook huisartsen en ambulancediensten onnodig belast worden. Dat zorgt voor minder werkdruk en kortere wachttijden bij de opvolging van alarmen en verlaagt de zorgkosten aanzienlijk. De meeste handelingen kunnen onze verpleegkundigen zelf uitvoeren.

Veilig Thuis is onderdeel van netwerkorganisatie Fundis. Fundis werkt continu aan het uitbreiden, actueel houden dan wel het verbeteren van het zorg- en dienstenaanbod en de bedrijfsvoering. Alles met het doel om hoogwaardige zorg en diensten te leveren voor gezondheid en welbevinden aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Echter, binnen Fundis staat Veilig Thuis solitair, omdat zij zich richt op alle bestaande en nieuwe essentiële relaties en samenwerkingsverbanden en de onafhankelijke, neutrale positie te allen tijde wil waarborgen.

 

Hulpmiddelaar bied je het volgende:
 • Scoutfunctie: Hulpmiddelaar kent de markt en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen
 • Advies en uitproberen: Hulpmiddelaar maakt het mogelijk om middelen laagdrempelig uit te proberen bij de eigen cliëntengroep
 • Online aanbod van innovatieve hulpmiddelen voor zorgorganisaties: zowel verhuur als verkoop
 • Service: Hulpmiddelaar verzorgt het gehele traject van aanvraag, afhandeling, levering, montage door eigen monteur en facturering
 • Implementatietrajecten: Hulpmiddelaar verzorgt indien gewenst het volledige implementatietraject
  Reparatie & vervanging: snelle en deskundige afhandeling bij defect

Waarom kiezen voor Hulpmiddelaar?
 • Gemak: eenvoudig technische innovaties uitproberen, online bestellen en implementeren
 • Specialist: vertrouwde partner voor vernieuwende hulpmiddelen
 • Kennis en implementatiekracht
 • Geen dure aanschaf van hulpmiddelen nodig
 • Preventie: nieuwe zorghulpmiddelen voorkomen vaak duurdere zorg
 • Vergroten van zelfstandigheid van cliënten (o.a. langer thuis wonen)
 • Efficiëntie: beter gebruik van zorgtijd
 • Betrouwbaar: complete service
 • Per dag opzegbaar: bij geen gebruik geen kosten


Nog geen partner van Hulpmiddelaar? Neem dan contact me ons op via 088 – 2052 800 of klantenservice@hulpmiddelaar.nl