Zintouch "korting"

Voor vragen bel onze klantenservice

 

088 – 0234 790


(op werkdagen bereikbaar van 9:00 uur tot 12:30 uur)

"Ik voel me er zoveel veiliger bij"

 

mevrouw Rodenboog - Taktor

€ 15,38
/ maand
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Organisatie
Gegevens aanvrager
Naam (verplicht)
Telefoon (verplicht)
E-mailadres (verplicht)
Startdatum bezorgadres
Startdatum (verplicht)
Aantal producten (verplicht)
Bezorgadres (verplicht)
(Overige gegevens)
Opmerking
Algemene leveringsvoorwaarden (verplicht)
Akkoordverklaring
Ondergetekende (aanvrager of wettelijk vertegenwoordiger van de aanvrager):
  • Verklaart dit formulier naar waarheid en zo volledig mogelijk te hebben ingevuld.
  • Verklaart zich akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst Hulpmiddelaar.
  • Verklaart Hulpmiddelaar zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van wijzigingen in de verstrekte gegevens.
  • Verklaart geautoriseerd te zijn tot het doen van bestellingen bij Hulpmiddelaar door “bedrijf”.
  • Heeft kennisgenomen van de meest actuele versie* van de algemene leveringsvoorwaarden van Hulpmiddelaar en gaat hiermee akkoord.
  • Verklaart akkoord te zijn met het delen van verstrekte relevante informatie aan betrokken ketenpartners die dit mogelijk verwerken in hun systemen.