Clavisio SMART

Clavisio SMART is een veilige, gecertificeerde en bovenal praktisch toepasbare totaaloplossing voor (tijdelijke) toegang met een app op de smartphone. 

De SMART Switch is een beveiligd schakelkastje dat onzichtbaar kan worden aangesloten op de elektrische installatie voor toegang tot het woongebouw.

De geavanceerde Clavisio SMART producten maken het mogelijk toegang veilig, snel en tegen beheerste kosten te organiseren. Toepassing en gebruik is eenvoudig en zonder verrassingen. 

Voor vragen bel onze klantenservice

 

088 – 0234 790


(op werkdagen bereikbaar van 9:00 uur tot 12:30 uur)

  • Veilig (SKG***)
  • Flexibel inzetbaar en verplaatsbaar
  • Beheerste integrale kosten
€ 19,95
/ maand
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Organisatie
Gegevens aanvrager
Naam (verplicht)
Telefoon (verplicht)
E-mailadres (verplicht)
Startdatum bezorgadres
Startdatum (verplicht)
Aantal producten (verplicht)
Bezorgadres (verplicht)
(Overige gegevens)
Opmerking
Algemene leveringsvoorwaarden (verplicht)
Akkoordverklaring
Ondergetekende (aanvrager of wettelijk vertegenwoordiger van de aanvrager):
  • Verklaart dit formulier naar waarheid en zo volledig mogelijk te hebben ingevuld.
  • Verklaart zich akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst Hulpmiddelaar.
  • Verklaart Hulpmiddelaar zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van wijzigingen in de verstrekte gegevens.
  • Verklaart geautoriseerd te zijn tot het doen van bestellingen bij Hulpmiddelaar door “bedrijf”.
  • Heeft kennisgenomen van de meest actuele versie* van de algemene leveringsvoorwaarden van Hulpmiddelaar en gaat hiermee akkoord.
  • Verklaart akkoord te zijn met het delen van verstrekte relevante informatie aan betrokken ketenpartners die dit mogelijk verwerken in hun systemen.