Sensara

Sensara is geschikt voor alle type woningen, afhankelijk van het aantal kamers en deuren worden er meer of minder sensoren geplaatst.

 

Het pakket bevat sensoren voor:

 • één buitendeur
 • één toilet (mogelijk gecombineerd met badkamer)
 • één hal
 • één keuken
 • één woonkamer

 

In de slaapkamer hoeft geen sensor opgehangen te worden, omdat het Sensara systeem zichzelf leert wat de gebruikelijke slaaptijden van de gebruiker zijn. Daarnaast is er een deursensor die op de koelkast of keukenkast gemonteerd wordt.

 

Eventuele extra sensoren kunnen los aangeschaft worden.

 

Let op: is de bewoner bedlegerig, is er regelmatig hulp bij het opstaan en naar bed gaan of wilt u gegarandeerde actieve monitoring in de nacht? Dan is het noodzakelijk de bedsensor te installeren!

Voor vragen bel onze klantenservice

 

088 – 2052 800

 

(op werkdagen bereikbaar van 8:30 uur tot 12:30 uur)

Beter weten is beter zorgen!

€ 39,95
/ maand
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Organisatie
Gegevens aanvrager
Naam (verplicht)
Telefoon (verplicht)
E-mailadres (verplicht)
Startdatum bezorgadres
Startdatum (verplicht)
Aantal producten (verplicht)
Bezorgadres (verplicht)
(Overige gegevens)
Opmerking
Algemene leveringsvoorwaarden (verplicht)
Akkoordverklaring
Ondergetekende (aanvrager of wettelijk vertegenwoordiger van de aanvrager):
 • Verklaart dit formulier naar waarheid en zo volledig mogelijk te hebben ingevuld.
 • Verklaart zich akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst Hulpmiddelaar.
 • Verklaart Hulpmiddelaar zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van wijzigingen in de verstrekte gegevens.
 • Verklaart geautoriseerd te zijn tot het doen van bestellingen bij Hulpmiddelaar door “bedrijf”.
 • Heeft kennisgenomen van de meest actuele versie* van de algemene leveringsvoorwaarden van Hulpmiddelaar en gaat hiermee akkoord.
 • Verklaart akkoord te zijn met het delen van verstrekte relevante informatie aan betrokken ketenpartners die dit mogelijk verwerken in hun systemen.