Tinybot "Tessa" via SET

Met het huren van de Tessa krijgt u de mogelijkheid om deze Tinbot specifiek in te stellen voor uw cliënt. 

 

Hoe werkt Tessa:

 

 • Tessa is verbonden met het internet
  Tessa staat op een centrale plek in het huis van de bewoner. Zij moet eerst verbinding maken met het internet via het lokale WiFi netwerk. Nadat ze verbinding heeft gelegd, is zij klaar voor gebruik.
  Nu kan ze taken en herinneringen uitspreken die worden doorgestuurd via een web-app. 

 • Via een web-app kan je Tessa instellen
  Je kunt als familielid, mantelzorger of zorgverlener met iedere smartphone, tablet of laptop met internet in de web-app komen. Net zo eenvoudig als een agenda, schrijf je een berichtje en selecteer je het tijdstip wanneer Tessa het moet melden.  Je kunt een berichtje inplannen op elk moment, vanaf elke locatie, wanneer het jou uitkomt.

 • Tessa spreekt de berichtjes uit op de ingestelde tijden
  Tessa haalt steeds het laatste dagprogamma op via het internet. Wanneer het tijd is, zal ze het berichtje uitspreken. Ze speelt altijd eerst een deuntje vooraf om de aandacht te trekken, vervolgens het tijdstip, en daarna volgt het berichtje.

Voor vragen bel onze klantenservice

 

088 – 2052 800
 

(op werkdagen bereikbaar van 8:30 uur tot 12:30 uur)

Tessa kan ondersteuning bieden bij:

 • Het voorbereiden van afspraken en/of taken.
 • Uitvoeren van routinematige handelingen.
 • Verbale begeleiding.
 • Stimuleren van activiteiten.
 • Uitnodigen tot sociale activiteiten.
€ 0
/ maand
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Organisatie
Gegevens aanvrager
Naam (verplicht)
Telefoon (verplicht)
E-mailadres (verplicht)
Startdatum bezorgadres
Startdatum (verplicht)
Aantal producten (verplicht)
Bezorgadres (verplicht)
(Overige gegevens)
Opmerking
Algemene leveringsvoorwaarden (verplicht)
Akkoordverklaring
Ondergetekende (aanvrager of wettelijk vertegenwoordiger van de aanvrager):
 • Verklaart dit formulier naar waarheid en zo volledig mogelijk te hebben ingevuld.
 • Verklaart zich akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst Hulpmiddelaar.
 • Verklaart Hulpmiddelaar zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van wijzigingen in de verstrekte gegevens.
 • Verklaart geautoriseerd te zijn tot het doen van bestellingen bij Hulpmiddelaar door “bedrijf”.
 • Heeft kennisgenomen van de meest actuele versie* van de algemene leveringsvoorwaarden van Hulpmiddelaar en gaat hiermee akkoord.
 • Verklaart akkoord te zijn met het delen van verstrekte relevante informatie aan betrokken ketenpartners die dit mogelijk verwerken in hun systemen.