Wonderfoon

De Wonderfoon is een oude PTT telefoon die is omgebouwd tot mini-jukebox. Als je de hoorn van de haak neemt hoor je de kiestoon en als je daarna een nummer kiest tussen de 0 en de 9 hoor je vervolgens een muziekje.

De naam "Wonderfoon" is bedacht door verzorgers die ouderen met dementie begeleiden. In die telefoon zitten muziekjes uit hun verleden, van Wim Sonneveld als Nikkelen Nelis tot Tom Manders als Dorus. Die muziek, samen met een apparaat dat ook uit hun verleden komt, blijkt een mooi middel om deze ouderen te activeren, rust te geven en ook soms te emotioneren. Een wonderbaarlijke telefoon zogezegd.

Voor vragen bel onze klantenservice

 

088 – 2052 800
 

(op werkdagen bereikbaar van 8:30 uur tot 12:30 uur)

  • Gemakkelijke installatie
  • Keuze uit 30 bekende liedjes
  • Herkenbaar toestel voor senioren
€ 8,95
/ maand
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Organisatie
Gegevens aanvrager
Naam (verplicht)
Telefoon (verplicht)
E-mailadres (verplicht)
Startdatum bezorgadres
Startdatum (verplicht)
Aantal producten (verplicht)
Bezorgadres (verplicht)
(Overige gegevens)
Opmerking
Algemene leveringsvoorwaarden (verplicht)
Akkoordverklaring
Ondergetekende (aanvrager of wettelijk vertegenwoordiger van de aanvrager):
  • Verklaart dit formulier naar waarheid en zo volledig mogelijk te hebben ingevuld.
  • Verklaart zich akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst Hulpmiddelaar.
  • Verklaart Hulpmiddelaar zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van wijzigingen in de verstrekte gegevens.
  • Verklaart geautoriseerd te zijn tot het doen van bestellingen bij Hulpmiddelaar door “bedrijf”.
  • Heeft kennisgenomen van de meest actuele versie* van de algemene leveringsvoorwaarden van Hulpmiddelaar en gaat hiermee akkoord.
  • Verklaart akkoord te zijn met het delen van verstrekte relevante informatie aan betrokken ketenpartners die dit mogelijk verwerken in hun systemen.